C l a r i s s e - advies
WAARDEBEPALING ACHTERAF

Investeren in het functioneren van mensen wordt dikwijls èn noodgedwongen naar de  
toekomst verplaatst. Dit is met het oog op continuïteit van een organisatie zéér ongewenst.  
Wij bieden u daarom  ook  waardebepaling achteraf, aan!  Waardebepaling  achteraf  is  een  Waardebepaling achteraf - als verdienmodel - houdt scherp!
  Daagt uit tot denken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden!
  Geeft de garantie dat de klant iets kan verwachten èn, niet onbelangrijk, waardebepaling
      achteraf is laagdrempelig.

Met het oog op uw toekomst; waardebepaling achteraf? Vraag naar de voorwaarden
vorm van zaken doen waarbij het uitgangspunt is: het toevoegen van waarde voor iedereen die bij de samenwerking betrokken is.

Er worden aldus géén uurtarief en/of prijsafspraken gemaakt. Wat wel wordt afgesproken, is dat wàt wij voor u gaan doen, hoe wij dit gaan doen èn dat u achteraf daarvan de toegevoegde waarde bepaalt!