C l a r i s s e - advies
ONZE FILOSOFIE

C l a r i s s e - advies gaat ervan uit dat, strategieën en interventies pas zinvol zijn wanneer ze een structurele bijdrage leveren. Dit wordt uitsluitend bereikt wanneer bepalende factoren binnen een organisatie, in de juiste verhoudingen, hun rol kunnen spelen.Onze activiteiten versterken uw organisatie structureel!
De bepalende factoren zijn als volgt te typeren:
       
omstandigheden (objectief èn subjectief). 
persoonlijke mogelijkheden / vaardigheden.
invloed en rol van de omgeving.

Onze diensten zijn erop gericht het evenwicht tussen deze componenten tot stand te brengen, te optimaliseren, te versterken èn te waarborgen.
persoonlijke mogelijkheden
omstandigheden                rol omgeving