C l a r i s s e - advies
DE WERKING VAN HYPNOSE,
SCHEMATISCH WEERGEGEVEN...…...     

VOORBEELDEN VAN RECLAME MAKEN
MET HYPNOSE TECHNIEK...…………...    

Wanneer er wordt gesproken over hypnose, dan moeten aan een aantal voorwaarden zijn voldaan!

Zo dient de aandacht van betrokkene (de gehypnotiseerde) worden 'gevangen' (fixatie) en direct gevolgd door een suggestie (een voorstel). De 'fixatie' en 'suggestie' moeten verder  aanschouwelijk van karakter zijn èn aansluiten bij de 'werkelijkheid' van betrokkene. Wanneer vervolgens de suggestie wordt uitgevoerd/opgevolgd, is er sprake van hypnose!

De beschreven voorwaarden en proces kunnen spontaan of met betrekkelijk eenvoudige techniek ontstaan. Dit maakt hypnose techniek tot een meer dan waardevol instrument!