C l a r i s s e - advies
OMGAAN MET AGRESSIE

Wilt u agressie in uw organisatie beheersen, dan is het belangrijk te weten hoe functioneren en dis-functioneren tot stand komt.

Caplan (1975) introduceerde daarvoor het Michigan-model, waarmee het ontstaan èn de ontwikkeling van functioneren wordt verklaard.

De mogelijkheid, processen van dit model te herkennen binnen de ‘eigen’ situatie, schept de basis voor de juiste (preventieve) maatregelen.